• slide
 • Velkommen til Svendborg Medie- & Sportsefterskole - Skolen med den smukkeste beliggenhed på sydfyn

  Velkommen til Svendborg Medie- & Sportsefterskole - Skolen med den smukkeste beliggenhed på sydfyn

 • VI TAGER PÅ STUDIETUR TIL NEW YORK 20/21 – VIL DU MED?

  VI TAGER PÅ STUDIETUR TIL NEW YORK 20/21 – VIL DU MED?

 • Bliv en del af fællesskabet - Klik og læs mere

  Bliv en del af fællesskabet - Klik og læs mere

 • Kom og bo på hyggelige 2 eller 4 mands værelser

  Kom og bo på hyggelige 2 eller 4 mands værelser

 • Skønne omgivelser med stranden i baghaven

  Skønne omgivelser med stranden i baghaven

Studieliv

UNDERVISNING ER SÅ MANGE TING...

De sidste år i grundskolen skulle gerne være lige så gode og indholdsrige som de første, så du får fyldtsjovt, at du får mod og lyst til din fremtidige ungdomsuddannelse og til det arbejde eller uddannelser der kommer derefter.

Vi vil gøre alt for at du skal få “en på opleveren” og hvis du selv har samme indstilling, så kan det ikke andet end at blive et fantastisk efterskoleår.

Vi tilbyder dig et skoleår med både en traditionel samt en anderledes undervisning, et år der sikrer at du bliver klar til fremtidens udfordringer. Vi mener, at man lærer bedst ved at lytte, gå i dialog, tage ansvar for egen læringg og gå aktivt ind i undervisningen.

Som elev skal du have mest muligt med dig, både fagligt og personligt. Her vil du lære at STUDERE, det betyder at beskæftige sig ivrigt med noget. Vi vil sikre, at du tilegner dig færdigheder og kompetencer, der giver dig gode muligheder i et stadigt mere komplekst samfund.

På Svendborg Medie & Sportsefterskole er det eleven, der er i centrum for læring. Læreren er både underviser og vejleder og er med til at skabe nogle omstændigheder, der gør det sjovt og let at lære, gennem dialog, vejledning og gode råd.

Alle kommer med deres forudsætninger og vi tror, at alle har noget at bidrage med. At være dygtig betyder for os, at man er god til at samarbejde, ser andres kvaliteter og kompetencer og ikke er bange for at udfordre sig selv.

Vi ønsker sammen med dig, at rykke til næste level, både socialt og fagligt.

AT STUDERE

Hvordan lærer du noget? Det er der ikke noget enkelt svar på. Vi lærer alle på forskellig måder og under forskellige omstændigheder.

Men noget ved vi dog. Vi ved, at vi lærer bedre ved at selv være aktive, tage ansvar, gå til opgaven med nysgerrighed og uden fordomme. Kommunikation og samarbejde er vigtigt, du ofte lærer bedst i grupper, sammen med andre. Det at lære at studere, er en proces vi gerne vil lærer dig, “beskæftige dig ivrigt med”, for det er noget, du får brug for i din ungdomsuddannelse, i den videregående uddannelse, ja i resten af livet. Hvornår beskæftiger man sig ivrigt med noget ? Ved at du beskæftiger sig med noget der giver mening og noget der er vigtigt for andre – noget det er vedkommende og måske også sjovt, giver dig et godt udgangspunkt. Du vil i løbet af året arbejde mere og mere med at fremlægge dine produkter for dine kammerater og lærere, så du bliver mere sikker i denne kunst. Et vigtigt redskab i denne proces er de digitale muligheder, der giver en optimal mulighed for at gøre en fremlæggelse mere spændende og også gerne underholdende.


PROJEKTORIENTERET UNDERVISNING

Du vil opleve at undervisningen er projektorienteret især på de 3 linjer Verdensborger, Film/Tv og Mediekunst. Vi tilstræber at projekterne afsluttes med et produkt, der ikke bare ender i lærerens skoletaske, men har værdi for andre.

I de boglige fag starter vi op med klasseundervisning, der senere bliver mere årgangsundervisning og mere projektorienteret. Vi vil lærer dig at arbejde selvstændigt, planlægge forløb og komme i mål med ideerne.

Her lærer du at være kreativ, innovativ og producerende og at føre et projekt til dørs. Du vil opleve at fagene DANSK, MATEMATIK og ENGELSK, på en naturlig måde vil gå fra det traditionelle og indgå i projekter når det giver mening.

Til at hjælpe dig med at være producerende og kreativ, får du en MacBook, din digitale skoletaske, som er din hele året, og som du kan tage med hjem. IT er ikke målet, men midlet til at gøre dig kreativ og til at favne hele verden omkring dig. Vi ved, at du sikkert bruger de digitale værktøjer og de sociale medier dagligt og de muligheder de stiller til rådighed, men vi ved også at du kan lære at bruge dem på endnu bedre måder og derved blive fagligt dygtigere.

Det er vigtigt at vide hvad og hvilke mål der stilles til et forløb/projekt. Derfor arbejder vi med WIKI og BLOG. WIKI er den digitale samarbejdsplatform,hvor hele processen ligger, fra de stillede mål til det færdige produkt og med den løbende evaluering.

Når et forløb er slut, linker alle deres WIKI til deres BLOG. En BLOG er den enkelte elevs portefolio, altså en form for dokumentation, for alt det man har arbejdet med i årets løb, både fra undervisning og fritidsliv

Når året er gået vil den enkelte elev, kunne se tilbage på alt han/hun har skrevet og produceret og dermed afspejle den udvikling eleven har været igennem og lært sig ud fra opstillede mål og ønsker.