• Velkommen til Svendborg Medie- & Sportsefterskole - Skolen med den smukkeste beliggenhed på sydfyn

  Velkommen til Svendborg Medie- & Sportsefterskole - Skolen med den smukkeste beliggenhed på sydfyn

 • VI TAGER PÅ STUDIETUR TIL NEW YORK 18/19 – VIL DU MED?

  VI TAGER PÅ STUDIETUR TIL NEW YORK 18/19 – VIL DU MED?

 • Få din egen MacBook

  Få din egen MacBook

 • Kom og besøg os til åbent hus d. 18 april fra kl. 19-21 - Klik og læs mere

  Kom og besøg os til åbent hus d. 18 april fra kl. 19-21 - Klik og læs mere

 • Kom og bo på hyggelige 2 eller 4 mands værelser

  Kom og bo på hyggelige 2 eller 4 mands værelser

 • Skønne omgivelser med stranden i baghaven

  Skønne omgivelser med stranden i baghaven

Studievejledning

På Svendborg Medie & Sportsefterskole har vi den holdning, at uddannelse skaber muligheder for den enkelte og gavner samfundet generelt. Derfor tilstræber vi, at samtlige af skolens elever er tilmeldt en ungdomsuddannelse ved skoleårets slutning.

Den individuelle vejledning tager typisk sit afsæt i elevens drømme, evner og lyst. Det er et samarbejde mellem vejlederen og skolens lærere.

Forældre er også meget velkomne til at tage kontakt. Vejlederne vil vi til enhver tid være behjælpelige med rådgivning og hjælp, men det er eleven og forældrene, der i sidste ende har ansvaret for hvad, der skal ske næste år.

Årsplan

September:

 • Ønsker for den obligatoriske brobygning afleveres.

Oktober:

 • Forældresamtaler med kontaktlæreren. Her gøres status over, hvordan det går såvel socialt som fagligt. Fokus på, hvad eleven skal arbejde med for at opnå hendes/hans ønske for det kommende år med henblik på gymnasiet, teknisk skole el.lign.

November:

 • Fælles oplæg om den obligatorisk selvvalgte opgave (OSO-opgaven)
 • Vejlederne gennemgår uddannelsessystemet fælles for eleverne, hvor der orienteres om ansøgningsprocessen frem mod 01. marts.
 • Det er et forældreansvar at tilmelde til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet efter efterskolen. hvis eleven er vurderet uddannelsesparat.
 • se evt www.ug.dk

December:

 • Brobygning uge 49.

Januar:

 • Information på forældremøde.
 • Information om tilmelding til Gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser og lign..
 • Vejledersamtaler – uddannelsesplan og tilmeldinger udfyldes på skolen.
 • Ungdomsuddannelserne begynder at afholde åbent hus-arrangementer (følg med i dagspressen).
 • Vejleder samtaler efter behov.

Februar:

 • Samtalerne fortsætter.
 • Vejleder hjælper med at påbegynde udfyldelse af ansøgningen til næste års aktivitet.

Marts:

 • 1. marts er deadline for at underskrive uddannelsesplanen digital med Nem ID på optagelse.dk
 • Det er skolen, der sender uddannelsesplanen.

Juni:

 • Senest ultimo juni 2016 får man tilsagn fra ungdomsuddannelserne om optagelse.

Skolens vejledning foretages i samarbejde med UU Sydfyn

E-mail: jf@smse.nu

Skolens telefonnr: 63 63 63 00